Na ratunek finansom domowym.

Spośród niezwykle wielu rodzajów programów komputerowych jedna jest kategorią, o której warto wspomnieć więcej. Programy, które do niej należą pozwalają bowiem nie tylko zadbanie o domowe finanse, ich nadzorowanie ale też oszczędzanie sporych sum pieniędzy. W powszechnym mniemaniu program tego typu określa się jako menedżer finansów. Nazwa niezwykle trafna, gdyż program taki zarządza i to czymś z pewnością niezwykle istotnym dla każdego człowieka – jego pieniędzmi.
Jak ważne jest zadbanie o swoje finanse osobiste wie chyba każdy. Nie ma osoby, która nie zetknęłaby się z brakiem pieniędzy pod koniec miesiąca czy też ze wzrastaniem swoich wydatków z miesiąca na miesiąc, co powoduje, że po pewnym czasie osiągają one niewyobrażalne rozmiary. Tu właśnie z pomocą przyjść może menedżer finansów. Zadba, aby nasze budżety domowe nie wymknęły się z rąk. Jak to zrobi? Odpowiedź jest niezwykle łatwa. Dzięki wpisom odnośnie przychodów i wydatków dodawanym przez użytkownika program przedstawi szczegółowe dane na temat naszego budżetu domowego.
Możliwości jest wiele. Mogą to być dane na temat rodzajów przychodów i wydatków zaprezentowane zarówno w liczbach jak i procentach. Prezentacji mogą ulegać także podkategorie. Dane mogą być też przedstawiane w innych przekrojach. Możemy na przykład dowiedzieć się od kogo pochodzą nasze środki, dla kogo są napisane. Dobry menedżer finansów pozwoli nam podział środków wg rachunków. Przykładowo, możemy utworzyć takie rachunki jak gotówka, konto bankowe, karta kredytowa i kontrolować nasze finanse niezależnie na każdym z rachunków.
Program komputerowy może zaoferować znacznie więcej. Na przykład dane opisujące nasze domowe finanse mogą zostać zaprezentowane nie tylko w formie liczb czy procentów lecz także w formie czytelnych wykresów. Od dobrego menedżera finansów wymaganych jest jeszcze parę koniecznych funkcji. Przede wszystkim powinien chronić użytkownika przed stratą danych. Komputery są zawodne. Wystarczy uszkodzenie dysku twardego aby bardzo cenne dane na temat budżetu domowego w przenośni lub dosłownie poszły z dymem. Niezbędne jest więc pozwolenie eksportu danych i ich importu w jakimkolwiek momencie. Bardzo często chcemy też nasze dane przenieść na przykład do arkusza kalkulacyjnego. Menedżer finansów powinien pozwolić także to.